NIEUWE EUROPESE NORM : ECODESIGN 2022

Contents

Ecodesign 2022 is een verordening van de Europese Unie die tot doel heeft het milieueffect van producten te verminderen en de circulaire economie te bevorderen. In 2022 wordt de ecodesignverordening van kracht voor fornuizen die op vaste brandstoffen werken, wat belangrijke veranderingen met zich meebrengt voor het ontwerp en de productie van deze verwarmingsapparaten.

Houtgestookte toestellen zijn een vorm van verwarming die al eeuwenlang wordt gebruikt en in veel huishoudens nog steeds erg populair is. De verbranding van hout kan echter aanzienlijke gevolgen hebben voor het milieu en de luchtkwaliteit.

De Ecodesign-norm voor houtkachels stelt eisen aan de energie-efficiëntie en de uitstoot van verontreinigende stoffen waaraan fabrikanten moeten voldoen om onze producten op de markt te mogen brengen. Dit betekent dat nieuwe fornuizen die vanaf 2022 worden vervaardigd, aan strengere eisen zullen moeten voldoen om de uitstoot van deeltjes en broeikasgassen te verminderen. Desgewenst kunt u een korte samenvatting van de nieuwe Ecodesign 2022-verordening downloaden door hier te klikken.

Doelstellingen van de norm inzake ecologisch ontwerp

De norm inzake ecologisch ontwerp voor deze houtgestookte toestellen heeft verschillende belangrijke doelstellingen:

 • Vermindering van de uitstoot van verontreinigende deeltjes en gassen: Houtkachels kunnen een grote hoeveelheid verontreinigende deeltjes en broeikasgassen uitstoten. De verordening stelt strengere eisen aan de energie-efficiëntie en de uitstoot van verontreinigende stoffen. Dit zal deze emissies aanzienlijk verminderen en de luchtkwaliteit in de betrokken gebieden verbeteren.
 • Bevordering van energie-efficiëntie: Energie-efficiëntie is een essentieel aspect in de strijd tegen klimaatverandering. De nieuwe norm zal het energieverbruik en dus ook de uitstoot verminderen. Dit zal leiden tot efficiëntere apparaten en consumenten in staat stellen producten te kiezen waarmee zij kunnen besparen.
 • Bevordering van de circulaire economie: De circulaire economie is erop gericht afval te verminderen en optimaal gebruik te maken van de beschikbare hulpbronnen. Fornuizen moeten duurzamer en repareerbaar zijn, wat de hoeveelheid afval zal verminderen en het hergebruik van materialen zal bevorderen.
 • Innovatie en concurrentie stimuleren: De verordening kan ook innovatie en concurrentie tussen producenten van houtfornuizen stimuleren. Zij die efficiëntere en milieuvriendelijkere technologieën ontwikkelen zullen een concurrentievoordeel hebben.

Regelgeving

Er zijn een aantal eisen waaraan alle kookplaatfabrikanten moeten voldoen om onze producten in de Europese Unie op de markt te mogen brengen. Enkele van de belangrijkste vereisten worden hieronder opgesomd:

 • Maximale emissiegrenswaarden: Deze grenswaarden hebben betrekking op de hoeveelheid verontreinigende deeltjes en gassen. De grenswaarden zijn vastgesteld op basis van het nominale thermische vermogen van het apparaat, d.w.z. de hoeveelheid warmte die het onder optimale omstandigheden kan produceren.
 • Energie-efficiëntie-eisen: Deze eisen hebben betrekking op de hoeveelheid warmte die het fornuis moet produceren in verhouding tot de hoeveelheid brandstof die het verbruikt.
 • CE-markering: Houtgestookte fornuizen die aan de eisen van de verordening voldoen, moeten voorzien zijn van de CE-markering, die aangeeft dat het product voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en milieubeschermingseisen van de Europese Unie.
 • Consumenteninformatie: De fabrikanten moeten de consumenten duidelijke en gedetailleerde informatie verstrekken over de prestaties, de energie-efficiëntie en de verontreinigende emissies van houtgestookte fornuizen. Dit zal consumenten in staat stellen geïnformeerde keuzes te maken en efficiëntere en milieuvriendelijkere producten te kiezen.
 • Ecologisch ontwerp: De norm inzake ecologisch ontwerp bevat ook eisen inzake ecologisch ontwerp voor houtfornuizen, die tot doel hebben de duurzaamheid, de repareerbaarheid en het gebruik van milieuvriendelijke materialen te bevorderen. De fabrikanten moeten met deze eisen rekening houden bij het ontwerpen en vervaardigen van houtfornuizen.

Wat zijn de voordelen van deze nieuwe norm?

Deze norm heeft vele voordelen voor het milieu, voor de energie-efficiëntie van producten en voor de consument.

Voordelen voor apparaten:

 • Verbeterde verbrandingskamers.
 • Voorverwarmde secundaire luchttoevoer.
 • Dubbel dik stalen lichaam.
 • Waterdichtheid.
 • Perfecte verbranding.

Voordelen voor de consument:

 • Besparingen tot 40% op hout.
 • Een veel mooier vlammenspel dan een conventioneel vuur.
 • Absoluut kristalhelder glas dankzij het clean glass systeem. Dit komt door de circulatie van een gordijn van warme lucht voor het glas, waardoor het niet donkerder wordt.
 • Respect voor het milieu door de uitstoot van vervuilende deeltjes tot bijna nul terug te brengen.
 • Asreductie van 40%.

Wat betekent Ecodesing technisch gezien?

Vóór de verordening waren de volgende minimale prestatie-eisen vereist om de CE-markering voor een apparaat te verkrijgen:
CE

Efficiëntie ≥ 60 %.

CO-uitstoot ≤ 1 %.

De nieuwe verordening vereist:

CE

Efficiëntie ≥ 75 %.

Emissies:

 • CO ≤ 0,12 % (1.500 mg/m3)
 • Deeltjes ≤ 40 mg/m3
 • NOx ≤ 200 mg/m3
 • OGC ≤ 120 mg/m3

Om een houtkachel te kopen dat voldoet aan de norm Ecodesign 2022, kunt u op onze website de COMPLETE lijst raadplegen van houtkachels die aan de norm voldoen. In deze lijst vindt u al onze fornuizen die voldoen aan de eisen van de verordening. In elk van hen vindt u gedetailleerde informatie over hun kenmerken en technische specificaties. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen en een houtfornuis kiezen waarmee u niet alleen kunt genieten van warmte en comfort in uw huis, maar dat ook milieuvriendelijk is.

Wij hopen dat dit bericht als leidraad heeft gediend. Neem een kijkje op onze blog en vind oplossingen en aanbevelingen om u te helpen met uw open haard of houtkachel.

Als u het artikel goed vond, help ons dan om het te verspreiden 😊 . Klik op de knoppen hieronder en voel je vrij om het te delen op je sociale netwerken!

Bedankt voor het lezen!

↓      ↓      ↓      ↓

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Wil je op de hoogte blijven van meer artikelen als deze?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *