Cookies Policy

Welkom bij het COOKIESBELEID van de website van de entiteit Panadero AB SL, met fiscaal identificatienummer B02612604, waar wij in duidelijke en eenvoudige taal alle noodzakelijke vragen zullen uitleggen zodat u er controle over heeft op basis van uw persoonlijke beslissingen.

WAT ZIJN COOKIES en WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ ZE?
Een cookie is een klein informatiebestand dat bij elk bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, smartphone of tablet.
In principe is een cookie ongevaarlijk: hij bevat geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, enz. die uw terminal kunnen beschadigen, maar hij heeft wel een zekere impact op uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens, omdat hij bepaalde informatie over u verzamelt (surfgedrag, identiteit, voorkeuren, enz.).
Daarom is, op basis van de bepalingen van de toepasselijke regelgeving (LSSI en de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens), voor de activering van bepaalde soorten cookies uw voorafgaande toestemming vereist.
Alvorens dat te doen, geven wij u enige aanvullende informatie die u zal helpen om in dit verband een betere beslissing te nemen:

1.       Cookies kunnen verschillende soorten zijn, afhankelijk van hun doel:
Technische cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website, ze vereisen uw toestemming niet en zijn de enige die we standaard hebben ingeschakeld.
De andere cookies worden gebruikt om onze website te verbeteren, te personaliseren op basis van uw voorkeuren of om u reclame te kunnen tonen die is afgestemd op uw zoekopdrachten, smaak en persoonlijke interesses. U kunt al deze cookies accepteren door te klikken op de knop ACCEPTEREN of ze configureren of het gebruik ervan weigeren door te klikken op de sectie COOKIE CONFIGURATIE.

2.       Sommige cookies zijn van ons (we noemen ze onze eigen cookies) en andere zijn van externe bedrijven die diensten leveren voor onze website (we noemen ze cookies van derden: een voorbeeld kunnen cookies zijn van externe aanbieders zoals Google). In dit verband is het belangrijk dat u weet dat sommige van deze externe leveranciers buiten Spanje gevestigd kunnen zijn.
Wereldwijd hebben niet alle landen hetzelfde niveau van gegevensbescherming, waarbij sommige landen veiliger zijn dan andere (de Europese Unie is bijvoorbeeld een veilige omgeving voor uw gegevens). Ons beleid is erop gericht gebruik te maken van betrouwbare leveranciers die, al dan niet gevestigd in de Europese Unie, passende waarborgen bieden voor de bescherming van uw persoonsgegevens. In de rubriek WIE DE TYPEN COOKIES ZIJN GEBRUIKT OP ONZE WEBSITE, kunt u echter de verschillende beleidslijnen inzake privacy en gegevensbescherming van elk van de voornoemde externe leveranciers raadplegen, zodat u met kennis van zaken kunt beslissen of u de door onze website gebruikte cookies van derden al dan niet wilt activeren.

3.       Ten slotte willen wij erop wijzen dat cookies, afhankelijk van de duur dat zij actief blijven, van tweeërlei aard kunnen zijn:
Sessiecookies: deze verlopen automatisch wanneer u uw sessie op uw computer, smartphone of tablet beëindigt. Zij worden gewoonlijk gebruikt om de nodige informatie te bewaren terwijl een dienst aan u wordt verleend bij een enkele gelegenheid.
Persistente cookies: deze blijven op uw computer, smartphone of tablet opgeslagen gedurende een bepaalde periode, die kan variëren van enkele minuten tot enkele jaren.

WELK TYPE COOKIES KUNNEN WIJ OP ONZE WEBSITE GEBRUIKEN?

– Technische cookies:
Technische cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van onze website en om u in staat te stellen onze website te bekijken. Dit soort cookies zijn cookies waarmee wij u bijvoorbeeld kunnen identificeren, die u eventueel toegang geven tot bepaalde afgeschermde delen van de pagina, of die verschillende door u reeds geselecteerde opties of diensten onthouden, zoals uw privacyvoorkeuren. Daarom zijn ze standaard geactiveerd en is uw toestemming niet vereist.
Via de instellingen van uw browser kunt u de aanwezigheid van dit soort cookies blokkeren of waarschuwen, hoewel een dergelijke blokkering de correcte werking van de verschillende functionaliteiten van onze website zal beïnvloeden.

– Analysecookies:
Analysecookies stellen ons in staat het gebruik van onze website in het algemeen te bestuderen (bijvoorbeeld welke delen van de pagina het meest worden bezocht, welke diensten het meest worden gebruikt en of ze goed werken, enz.)
Op basis van statistische informatie over het surfen op onze website kunnen wij zowel de werking van de website zelf als de verschillende diensten die erop worden aangeboden, verbeteren. Deze cookies hebben dus geen reclamedoeleinden, maar dienen alleen om onze website beter te laten werken en zich aan te passen aan onze gebruikers in het algemeen. Door ze te activeren draagt u bij tot deze voortdurende verbetering.
U kunt deze cookies in- of uitschakelen door het betreffende vakje, dat standaard is uitgeschakeld, aan te vinken.

– Functionaliteits- en personalisatiecookies:
Functionele cookies stellen ons in staat om uw voorkeuren te onthouden, om bepaalde functies en algemene opties van onze website voor u aan te passen, telkens wanneer u deze bezoekt (bijvoorbeeld de taal waarin de informatie aan u wordt gepresenteerd, de secties die als favoriet zijn gemarkeerd, uw type browser, enz.)
Deze soorten cookies hebben dus geen reclamedoeleinden, maar door ze te activeren verbetert u de functionaliteit van de website (bijvoorbeeld door zich aan te passen aan uw type browser) en past u de website aan uw voorkeuren aan (bijvoorbeeld door de informatie te presenteren in de taal die u eerder hebt gekozen), wat bijdraagt aan het gemak, de bruikbaarheid en het comfort van onze website tijdens het surfen.
U kunt deze cookies in- of uitschakelen door het betreffende vakje, dat standaard is uitgeschakeld, aan te vinken.

– Reclamecookies:
Dankzij reclamecookies kunnen wij de advertentieruimten op onze website beheren op basis van criteria zoals de getoonde inhoud of de frequentie waarmee de advertenties worden getoond.
Als u bijvoorbeeld verschillende keren dezelfde advertentie op onze website te zien hebt gekregen en u hebt geen persoonlijke belangstelling getoond door erop te klikken, zal deze niet meer verschijnen. Kortom, door deze cookies te activeren zal de op onze website weergegeven reclame nuttiger en gevarieerder zijn, en minder repetitief.
U kunt deze cookies in- of uitschakelen door het betreffende vakje, dat standaard is uitgeschakeld, aan te vinken.

– Behavioural Advertising Cookies:
Met cookies voor gedragsreclame kunnen wij informatie verzamelen op basis van de observatie van uw surfgewoonten en -gedrag op het web, zodat wij u reclame-inhoud kunnen tonen die beter aansluit bij uw persoonlijke smaak en interesses.
Om het voor u begrijpelijker te maken, geven wij u een fictief voorbeeld: indien uw laatste zoekopdrachten op het web betrekking hadden op thrillerliteratuur, zouden wij u reclame over thrillerboeken tonen.
Door dit type cookie te activeren, zal de reclame die wij u op onze website tonen dus niet generiek zijn, maar gericht zijn op uw zoekopdrachten, smaak en interesses, en dus uitsluitend op u zijn afgestemd.
U kunt deze cookies in- of uitschakelen door het betreffende vakje, dat standaard is uitgeschakeld, aan te vinken.

WELKE SOORTEN COOKIES WORDEN MOMENTEEL OP ONZE WEBSITE GEBRUIKT?
Hieronder informeren wij u over alle soorten cookies die momenteel op onze website worden gebruikt en het doel van elk ervan:
Type cookie
Doel
Verantwoordelijke entiteit en link naar haar privacy- en gegevensbeschermingsbeleid
Tijdsperiode (sessie / persistent)

WAT KUN JE MET KOEKJES DOEN?
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, krijgt u een venster te zien waarin wij u informeren dat er verschillende soorten cookies kunnen bestaan:
Technische cookies zijn noodzakelijk voor de werking van onze website, ze vereisen geen toestemming van u en zijn de enige die wij standaard hebben geactiveerd.
De andere cookies worden gebruikt om onze website te verbeteren, te personaliseren op basis van uw voorkeuren of om u reclame te kunnen tonen die is afgestemd op uw zoekopdrachten, smaak en persoonlijke interesses. U kunt al deze cookies accepteren door te klikken op de knop ACCEPTEREN of ze configureren of het gebruik ervan weigeren door te klikken op de sectie COOKIE CONFIGURATIE.
“Wij willen u er ook op wijzen dat, wanneer u eenmaal een bepaald type cookies heeft geactiveerd, u de mogelijkheid heeft om deze op elk gewenst moment te deactiveren, door eenvoudigweg het betreffende vakje in de rubriek COOKIE CONFIGURATIE van onze website uit te vinken. Het zal voor u altijd even gemakkelijk zijn om onze eigen cookies te activeren als om ze te deactiveren.
Wij wijzen u er tevens op dat u via uw browserinstellingen de aanwezigheid van cookies kunt blokkeren of waarschuwen, hoewel deze blokkering in het geval van de noodzakelijke technische cookies de correcte werking van de verschillende functionaliteiten van onze website kan beïnvloeden.

Ten slotte, als u cookies van derden (externe bedrijven die diensten leveren voor onze website) activeert en deze vervolgens wenst te deactiveren, kunt u dit op twee manieren doen: met de tools voor het deactiveren van cookies van uw browser of via de systemen die door deze externe providers zijn opgezet.
Om het u gemakkelijker te maken, vindt u hieronder een reeks links naar de richtlijnen voor het uitschakelen van cookies in veelgebruikte browsers:
– Google Chrome.
– Mozilla Firefox.
– Internet Explorer.
– Safari.
– Safari voor iOS (iPhone en iPad).
– Google Chrome voor Android.
– Google Chrome voor iPhone en iPad.

Evenzo vermelden wij de links naar de systemen die door elk van de voornoemde externe aanbieders zijn ingeschakeld voor het deactiveren van hun cookies.”

Hartelijk dank voor uw medewerking

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

en ontvang 20€ korting op uw volgende bestelling *Coupon alleen geldig voor de aankoop van kachels.
  • Verantwoordelijke over behandeling: Panadero AB, S.L.
  • Adres van verantwoordelijke: Polígono Industrial Campollano, Avenida 5, número 13-15. 02007 Albacete-España
  • Uw gegevens zal worden gebruikt om uw verzoeken te kunnen behandelen en onze diensten te kunnen verlenen.
  • Publiciteit: Wij zenden alleen publiciteit met uw voorafgaande toestemming, die u ons verstrekt via het betreffende vakje, die daar over waakt.
  • Legitimering: Wij behandelen uw gegevens alleen met uw voorafgaande toestemming, die u ons verstrekt via het betreffende vakje, die daar over waakt.
  • Ontvangers: In het algemeen, alleen ons personeel van ons bedrijf, die daarvoor toegestane zijn, kunnen toestemming hebben over deze informatie.
  • Rechten: U heeft recht om te weten welke informatie wij hebben van u, te corrigeren of te verwijderen, zoals toegelicht in de overige informatie op onze website.
  • Overige informatie: meer informatie in punt “privacybeleid” op onze website.