NOVÉ PŘEDPISY EKODESIGN

Obsah

Ekodesign 2022 je nařízení Evropské unie, jehož cílem je snížit dopad výrobků na životní prostředí a podpořit oběhové hospodářství. V roce 2022 vstoupí nařízení o ekodesignu v platnost pro sporáky na pevná paliva, což znamená důležité změny v konstrukci a výrobě těchto topných zařízení.

Spotřebiče na dřevo představují způsob vytápění, který se používá již po staletí a v mnoha domácnostech je stále velmi oblíbený. Spalování dřeva však může mít významný dopad na životní prostředí a kvalitu ovzduší.

Norma Ekodesign pro sporáky na dřevo stanovuje požadavky na energetickou účinnost a emise znečišťujících látek, které musí výrobci splnit, aby mohli naše výrobky uvádět na trh. To znamená, že nové sporáky vyráběné od roku 2022 budou muset splňovat přísnější požadavky na snížení emisí pevných částic a skleníkových plynů. Krátké shrnutí nového nařízení o ekodesignu 2022 si můžete stáhnout kliknutím sem.

Cíle normy ekodesignu

Norma ekodesignu pro tyto spotřebiče na dřevo má několik důležitých cílů:

 • Snížení emisí tuhých a plynných znečišťujících látek: Sporáky na dřevo mohou emitovat velké množství znečišťujících částic a skleníkových plynů. Nařízení stanoví přísnější požadavky na energetickou účinnost a emise znečišťujících látek. Tím dojde k výraznému snížení těchto emisí a zlepšení kvality ovzduší v dotčených oblastech.
 • Podpora energetické účinnosti: Energetická účinnost je klíčovým aspektem v boji proti změně klimatu. Nová norma sníží spotřebu energie, a tím i emise. To povede k účinnějším spotřebičům a umožní spotřebitelům vybírat si výrobky, které jim umožní dosáhnout úspor.
 • Podpora oběhového hospodářství: Cílem oběhového hospodářství je snížit množství odpadu a co nejlépe využít dostupné zdroje. Vyžaduje, aby byly sporáky odolnější a opravitelné, což sníží množství odpadu a podpoří opětovné využívání materiálů.
 • Stimulace inovací a hospodářské soutěže: Nařízení může rovněž stimulovat inovace a hospodářskou soutěž mezi výrobci sporáků na dřevo. Ti, kteří vyvinou účinnější a ekologičtější technologie, budou mít konkurenční výhodu.

Regulační požadavky

Existuje řada požadavků, které musí všichni výrobci sporáků splňovat, aby mohli své výrobky uvádět na trh v Evropské unii. Některé z nejdůležitějších požadavků jsou uvedeny níže:

 • Maximální emisní limity: Tyto limity se týkají množství pevných částic a plynných znečišťujících látek. Limity jsou stanoveny podle jmenovitého tepelného výkonu spotřebiče, tj. množství tepla, které může spotřebič vyprodukovat za optimálních podmínek.
 • Požadavky na energetickou účinnost: Tyto požadavky se týkají množství tepla, které musí sporák vyrobit v poměru k množství paliva, které spotřebuje.
 • Označení CE: Sporáky na dřevo, které splňují požadavky nařízení, musí být opatřeny označením CE, které označuje, že výrobek splňuje požadavky Evropské unie na bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí.
 • Informace pro spotřebitele: Výrobci musí spotřebitelům poskytnout jasné a podrobné informace o výkonu, energetické účinnosti a emisích znečišťujících látek sporáků na dřevo. Spotřebitelé se tak budou moci rozhodovat na základě informací a vybírat si účinnější a ekologičtější výrobky.
 • Ekodesign: Norma Ekodesign rovněž stanoví požadavky na ekodesign sporáků na dřevo, jejichž cílem je podpořit trvanlivost, opravitelnost a používání materiálů šetrných k životnímu prostředí. Výrobci by měli tyto požadavky zohlednit při navrhování a výrobě sporáků na dřevo.

Jaké jsou výhody této nové normy?

Tato norma má mnoho výhod pro životní prostředí, energetickou účinnost výrobků i pro spotřebitele.

Přínosy pro spotřebiče:

 • Vylepšené spalovací komory.
 • Předehřátý přívod sekundárního vzduchu.
 • Dvojnásobně silné ocelové těleso.
 • Vodotěsnost.
 • Dokonalé spalování.

Výhody pro spotřebitele:

 • Úspora až 40 % dřeva.
 • Mnohem krásnější podívaná na plameny než u běžného ohně.
 • Naprosto křišťálově čisté sklo díky systému Clean Glass. To je způsobeno cirkulací clony horkého vzduchu procházejícího před sklem, která zabraňuje jeho ztmavnutí.
 • Šetrnost k životnímu prostředí díky snížení emisí znečišťujících částic téměř na nulu.
 • Snížení popílku o 40 %.

Co technicky znamená ekodesing?

Před přijetím nařízení byly pro získání označení CE pro spotřebič vyžadovány následující minimální požadavky na výkon:
CE

Účinnost ≥ 60 %.

Emise CO ≤ 1 %.

Nové nařízení vyžaduje:

CE

Účinnost ≥ 75 %.

Emise:

 • CO ≤ 0,12 % (1 500 mg/m3)
 • Pevné částice ≤ 40 mg/m3
 • NOx ≤ 200 mg/m3
 • OGC ≤ 120 mg/m3

Chcete-li si zakoupit sporák na dřevo, který splňuje normu Ecodesign 2022, můžete si na našich webových stránkách prohlédnout ÚPLNÝ seznam sporáků na dřevo, které tuto normu splňují. V tomto seznamu najdete všechny naše sporáky, které splňují požadavky nařízení. U každého z nich najdete podrobné informace o jejich vlastnostech a technických specifikacích. Můžete tak učinit informované rozhodnutí a vybrat si sporák na dřevo, který vám nejen umožní užívat si tepla a pohodlí ve vaší domácnosti, ale je také šetrný k životnímu prostředí.

Doufáme, že vám tento příspěvek posloužil jako vodítko. Podívejte se na náš blog a najděte řešení a doporučení, která vám pomohou s vaším krbem nebo sporákem na dřevo.

Pokud se vám článek líbil, pomozte nám ho šířit dál 😊 . Klikněte na tlačítka níže a neváhejte je sdílet na svých sociálních sítích!

Děkujeme za přečtení!

↓      ↓      ↓      ↓

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Chcete mít přehled o dalších podobných článcích?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *