ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. Jak správně nainstalovat krbová kamna na dřevo?
V připojeném diagramu jsou uvedeny všechny body, které musíme vzít v úvahu při správné instalaci našich zařízení.

Průvodce a tipy pro správnou instalaci

2. V jaké vzdálenosti od zdi nebo nábytku mají být kamna umístěna?
Vzdálenost je uvedena na štítku CE, který se nachází na zadní spodní části kamen. V závislosti od modelu kamen se pohybuje mezi 40 až 100 cm. Je velmi důležité respektovat tuto vzdálenost, aby byla zachována bezpečnost lidí nebo jiných okolitých objektů.

3. Jak se zapaluje oheň v kamnech?
Pro správné zapálení ohně je třeba mít správné prvky k tomuto účelu:

 • Zápalné tablety nebo brikety.
 • Suché dřevo vážící přibližně 1 kg, nejlépe smrkové, nasekané na tenké třísky velkosti 20 x 20 mm; délka závisí od modelu kamen.
 • Zápalky nebo zapalovač.

Nejprve zkontrolujeme, zda je přívod vzduchu otevřený na maximum. Poté položíme zápalnou tabletu do středu grilu a zapalte ji. Poté umístíme třísky kolem tablety tak, abychom nechali dostatečný prostor pro proudění vzduchu potřebného pro spalování dřeva. Doporučuje se, aby nebylo umístěno více než 1 kg dřeva při zapalování. Jakmile se rozhoří dřevěné třísky, umístíme zbytek palivového dříví (dvojici dřeva o hmotnosti přibližně 1 kg / 1,5 kg; preferované je dříví z dubu, oliv, buku nebo břízy). Když dřevo začne hořet, regulujeme vzduch pomocí regulátoru tak, že ho více či méně uzavřeme, aby byl oheň klidnější.

Průvodce a tipy pro zapalování sporáku na dřevo

4. Jaký typ dřeva by se měl používat?
Jakékoliv dříví, které máte k dispozici podle vaší geografické pozice, bude vhodné pro provoz zařízení. Důležitou vlastností, kterou je třeba zvážit, je vlhkost dřeva, protože pokud je příliš mokré nebo syrové, může způsobit problémy s provozem spotřebiče právě kvůli vysokému obsahu vody. Doporučujeme používat dřevo dubu, oliv, buku nebo břízy.

Více informací o nejvhodnějším dřevu pro váš sporák nebo krb najdete zde

5. Kolik dřeva je zapotřebí?
Všechna zařízení jsou vybavena uživatelským manuálem, ve kterém najdete doporučené množství pro použití. Obvykle se pohybuje mezi 2 a 3 kg palivového dříví, nepřekračujte toto množství, abyste zabránili poškození zařízení.

6. Jak správně přikládat dřevo do kamen?
Ideální moment pro přiložení nového dříví je, když oheň pomalu uhasíná a zůstávají pouze uhlíky. Pomalu otevřete dvířka kamen s přiloženou rukavicí a položte nové dříví na uhlíky.

7. Proč dochází k úniku kouře, když otevřu dvířka kamen?
Je to proto, že kouř má vždy tendenci unikat nejkratší cestou. To znamená, že když otevíráme dveře, kouř unikne do místnosti, kde jsou kamna postavena místo toho, aby vyšel ven kouřovodem. Abychom tomu zabránili, otevíráme dveře, jenom když zůstávají uhlíky (ne oheň) a doplníme dříví.

8. Kamna mají silný zápach při prvním zapálení. Je to normální?
Je to zcela normální, protože používáme speciální barvu odolnou vůči vysokým teplotám. Během prvního použití se kolem spotřebiče vytváří kouř, což je způsobeno procesem fixace barvy na kov a odpařením rozpouštědla, takže se doporučuje dostatečně větrat prostor během prvního a druhého použití.

9. Co je to vermikulit?
Jedná se o minerál tvořený křemičitanem železa nebo hořčíku, který používáme jako izolační prvek v našich spalovacích komorách kvůli jeho odolnosti vůči ohni a lehkosti. Přítomnost tohoto materiálu znamená, že zařízení dosahuje vyšší výkon a tím i ekonomické úspory pro klienta. Tyto desky, které jsou umístěny uvnitř některých modelů kamen, nesmí být odstraněny nebo použity k zapalování.

Více informací o vermikulitu

10. Jak správně čistit krbová kamna na dřevo?
Čištění spotřebiče by mělo být prováděno vždy, když je spotřebič vypnutý, aby nedošlo k popálení. Naše zařízení mají popelník, který sbírá saze a popel vznikající při spalování. Opatrně vyjměte popelník a vysypte obsah do koše (ne plastového). Poté ho vložte zpátky.
Pro správnou údržbu skla lze použít bavlněný hadřík a čisticí prostředek na čištění skla k odstranění prachu nebo sazí, které vznikají během provozu.

Důležité je také vědět, jak čistit skleněné tabule sporáku na dřevo nebo krbu. Zde se dozvíte, jak je vyčistit

DOPORUČENÍ K INSTALACI

Stáhnout
faq

Přihlašte se k odběru našich novinek

Získejte kupon v hodnotě 20 eur pro Váš další nákup *Kupón platný pouze pro nákup kamen.
 • Administrativní správce údajů: Panadero AB, S.L.
 • Adresa správce: Polígono Industrial Campollano, Avenida 5, číslo 13-15. 02007 Albacete-Španělsko
 • Účel: Vaše údaje budou použity ke splnění vašich požadavků a k poskytování našich služeb.
 • Reklama: Inzerci Vám zašleme pouze s Vaším předchozím povolením, které nám můžete poskytnout prostřednictvím označení odpovídajícího pole zřízeného pro tento účel.
 • Legalizace: Vaše údaje budeme zpracovávat pouze s Vaším předchozím souhlasem, který nám můžete poskytnout prostřednictvím označení odpovídajícího pole zřízeného pro tento účel.
 • Příjemci: Obecně platí, že přístup k informacím, které požadujeme, mohou mít pouze řádně oprávnění zaměstnanci našeho subjektu.
 • Práva: Máte právo vědět, jaké informace o Vás máme, opravit je nebo vymazat, tak jak je vysvětleno v dalších informacích dostupných na našich webových stránkách.
 • Další informace: Více informací naleznete v části “Zásady ochrany osobních údajů” na našich webových stránkách.