VANLIGA FRÅGOR

1. Hur installerar man en braskamin på rätt sätt?

Det bifogade diagrammet beskriver alla nödvändiga steg som man måste tänka på för att installera en braskamin/insats på rätt sätt.

Guide och tips för en korrekt installation.

2. På vilket avstånd från vägg eller möbel måste jag placera kaminen?

Du hittar denna information på CE-märkningen på baksidan av kaminen. Beroende på modell varierar avståndet mellan 40 och 100 cm. Det är viktigt att respektera detta avstånd för att skydda omgivande personer eller möbler.

3. Hur tänder man eld i en vedeldad kamin?

För att kunna tända en kamin ordentligt måste du ha rätt utrustning för detta:

  • Bränslebriketter eller andra tändmedel.
  • Mycket torra vedträn med en vikt på 1 kg. Vi rekommenderar att du använder tallved; stockarna ska skäras till flisor på 20 x 20 mm (längden beror på kaminmodellen).
  • Tändstickor eller tändare.

Kontrollera först att det primära luftintaget är helt öppet. Placera sedan bränslebriketterna/brännaren i mitten av grillen och tänd den. Lägg sedan träflis runt tändaren och lämna utrymme så att luften kan strömma in och starta elden. Vi rekommenderar att du inte använder mer än 1 kg träflis för att tända elden. Först när träflisen har fattat eld kan vi lägga på vedträn på 1–1,5 kg; helst ek, oliv, bok eller björk. När veden har tagit eld tillräckligt reglerar du luftflödet genom att stänga luftintaget (till hälften eller ännu mindre) för att få en tystare eld.

Guide och tips för att tända en braskamin.

4. Vilken typ av trä ska jag använda?

Alla träslag som du kan få tag på i din geografiska region kan användas för att driva maskinen. Det enda viktiga du måste vara medveten om är fukthalten i det trä som används. Om veden är för fuktig eller grön kan det orsaka flera problem med kaminens funktion på grund av den höga vattenhalten i veden. Vi rekommenderar att du använder ek, oliv, bok eller björk.

Mer information om den bästa veden för din braskamin eller öppna spis hittar du här

5. Hur mycket ved behöver jag lägga i kaminen?

Varje maskin är försedd med en instruktionsbok, där du kan hitta den rekommenderade mängden trä. Denna mängd kan variera mellan 2 och 3 kg; det är tillrådligt att inte överskrida denna mängd för att undvika oåterkalleliga skador på maskinen.

6. Hur fyller man kaminen med ved på rätt sätt?

Det perfekta tillfället att fylla på kaminen är när elden nästan har slocknat och det bara finns glöd kvar. Öppna luckan till kaminen med den medföljande ugnshandsken och placera vedträna ovanför glöden.

7. Varför kommer det ut rök när jag öppnar dörren?

Röken tenderar alltid att komma ut på kortast möjliga väg. Detta är anledningen till att röken kommer ut när du öppnar luckan i stället för att komma ut via rökutloppsrören. För att undvika detta bör du öppna luckan endast när det finns glöd kvar (det finns ingen eld i kammaren) och fylla på kaminen med vedträn.

8. Kaminen avger en stark lukt när den används första gången. Är det normalt?

Det är helt normalt på grund av den värmebeständiga färg vi använder. När kaminen används för första gången bildas rök runt kaminen på grund av att färgen fixeras och lösningsmedlet avdunstar. Vid första och andra användningen av kaminen rekommenderar vi en generös ventilation av utrymmet där kaminen är placerad.

9. Vad är vermikulit?

Vermikulit är ett mineral som består av järn- eller magnesiumsilikater och som används i förbränningskammare som ett isolerande element på grund av dess värmebeständighet och låga vikt. Förekomsten av sådant material gör våra maskiner mer effektiva och därmed mer ekonomiska för våra kunder. Dessa föremål som finns inuti vissa kaminer får inte avlägsnas eller användas som tändmedel.

Läs mer om vermikulit

10. Hur ska spisen rengöras?

Rengöring av spisen bör endast göras när spisen är avstängd och det inte finns någon risk att bränna sig. Våra maskiner har en askbehållare där glöd och aska samlas upp under förbränningen. För att rengöra askbehållaren, ta försiktigt bort den från kaminen och släng askan/glöden i en soptunna (inte en plasttunna) och sätt tillbaka askbehållaren.För att rengöra glaset ordentligt, använd en bomullstrasa och glasrengöringsmedel för att avlägsna damm eller aska som bildas under förbränningen.

Det är också viktigt att veta hur du rengör glaset på din kamin eller öppna spis. Du kan läsa mer om hur du rengör dem här

faq