Como apagar el incendio de una chimenea

Jak bezpečně uhasit požár v komíně?

Obsah

Když si doma užíváme teplo a kouzlo krbu, nesmíme zapomínat, že bezpečnost musí být vždy naší nejvyšší prioritou. Nesprávné používání našeho krbu může vést k problémům s požárem.

V tomto článku se budeme zabývat některými nejčastějšími příčinami komínových požárů, které nám pomohou identifikovat potenciální nebezpečí a předcházet mu. Kromě toho se podíváme na nejbezpečnější způsoby hašení komínového požáru.

Než se podíváme na metody hašení komínového požáru, musíme vědět, jaké jsou hlavní příčiny komínových požárů.

Jak bezpečně uhasit požár v komíně?

Příčiny požáru komína

  1. Nánosy kreozotu: Nánosy kreozotu jsou jednou z hlavních příčin komínových požárů. Pokud je teplota uvnitř komína vysoká, může se kreozot vznítit a způsobit požár, proto je pro prevenci usazování kreozotu nezbytné pravidelné čištění a údržba komína.
  2. Ucpání kouřovodu: Dalším faktorem, který může způsobit požár komína, je ucpání kouřovodu. Spadlé větve, ptačí hnízda, odpadky nebo jiné předměty mohou blokovat tok kouře a jisker směrem ven, čímž se zvyšuje riziko požáru.
  3. Nesprávné používání komína: Nesprávné používání komína může být častou příčinou požárů. Mezi nebezpečné praktiky patří používání hořlavých kapalin k rozdělávání ohně, přetěžování krbu příliš velkým množstvím dřeva nebo používání krbu ke spalování nevhodných materiálů, jako je plast nebo papír. Je velmi důležité vědět, jaký druh dřeva používat pro různé typy krbů, které existují.

Vždy dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné zapalování a udržování ohně, ať už máte sporák na dřevo nebo krb.

sporák na dřevo

Jak bezpečně uhasit požár v komíně?

Níže rozebereme kroky k bezpečnému uhašení komínového požáru a zachování bezpečnosti našeho domova za všech okolností.

Zachovejte klid a jednejte rychle

V případě požáru komína je nejdůležitější zachovat klid a jednat rychle. Pamatujte, že nejdůležitější je bezpečnost vaší rodiny a vašeho domova. Vyhněte se panice a okamžitě podnikněte kroky ke zvládnutí situace.

Upozorněte všechny obyvatele domu

Pokud jsou v domě další osoby, nezapomeňte je na požár v komíně upozornit. Jasně jim sdělte, že by se měli evakuovat a odejít na bezpečné místo mimo dům. Je důležité, aby si všichni byli vědomi situace a dodržovali příslušná bezpečnostní opatření.

Vypněte přívod vzduchu

Přívod vzduchu do komína je nezbytný pro udržení ohně. Pokud je to bezpečné, uzavřete v komíně větrací klapky nebo vzduchové registry, abyste omezili přívod kyslíku. To pomůže omezit množství kyslíku dostupného pro oheň a následně snížit jeho intenzitu.

Použijte vhodný hasicí přístroj

Pokud máte přístup k hasicímu přístroji třídy A, můžete se pokusit oheň uhasit s jeho pomocí. Nezapomeňte si pečlivě přečíst a dodržovat pokyny na hasicím přístroji. Proud hasicího přístroje nasměrujte na základnu požáru a stříkejte jej rozmáchlým pohybem, dokud oheň zcela neuhasne. Pokud je požár příliš velký nebo se vám ho nedaří rychle zvládnout, opusťte dům a zavolejte záchrannou službu.

Nikdy nepoužívejte k hašení komínového požáru vodu.

Je důležité si uvědomit, že požár v komíně se nikdy nepokoušejte uhasit vodou. Voda může v komíně vyvolat nárůst tlaku a způsobit vážné poškození konstrukce nebo dokonce výbuch. Kromě toho může voda rozšířit žhavé uhlíky a jiskry, což může vést k ještě většímu požáru. Použití vody je mimořádně nebezpečné a je třeba se mu vždy vyhnout.

Volání na tísňovou linku

Pokud se vám nepodaří oheň rychle zvládnout nebo pokud máte pochybnosti o své bezpečnosti, okamžitě zavolejte záchrannou službu. Hasiči jsou vyškoleni k řešení požárů a mají potřebné vybavení k bezpečnému a účinnému uhašení požáru. Nepodceňujte význam přivolání profesionální pomoci v situacích, kdy dojde k požáru.

hašení komínového požáru

Tras producirse el incendio de la chimenea, es importante tomar una serie de medidas para una adecuada recuperación del área afectada:

Po požáru komína je důležité provést řadu opatření pro řádnou obnovu postiženého místa:

  • Zdokumentujte škody: Pořiďte fotografie a podrobné poznámky o škodách způsobených požárem komína. To může být užitečné pro účely pojištění a pro případné pojistné události.
  • Vyvětrejte prostor: Otevřete okna a dveře v okolí, aby mohl cirkulovat čerstvý vzduch a odstranit případný zápach kouře
  • Vyčištění zbytků: Odstraňte z komína a jeho bezprostředního okolí veškeré zbytky, popel nebo spálený materiál. K odstranění nečistot z komínového skla i vnitřku komína použijte vhodné čisticí nástroje a zařízení.
  • Naplánujte si odbornou prohlídku: Je vhodné najmout si odborníka na komíny nebo certifikovaného inspektora, který posoudí stav komína a určí, zda je bezpečné jej znovu používat.
  • Oprava a výměna: Pokud je zjištěno významné poškození komína nebo jeho součástí, je nezbytné poškozené části opravit nebo vyměnit.

Závěrem lze říci, že pochopení příčin komínových požárů, přijetí preventivních opatření a připravenost jednat v případě nouze jsou klíčovými prvky pro zajištění bezpečnosti v naší domácnosti. Nánosy kreozotu, ucpání komína a nesprávné používání paliv jsou faktory, které musíme brát v úvahu při údržbě našeho komína. Pravidelné kontroly, čištění komínů a najímání profesionálů jsou navíc důležitými kroky, jak požárům předcházet.

Nezapomeňte, že dodržováním těchto opatření si můžete s klidným svědomím užívat teplo a krásu svého krbu.

Pokud pro vás byl tento článek užitečný, podívejte se na náš blog, kde najdete řešení a doporučení, která vám pomohou s vaším krbem nebo sporákem na dřevo.

Pokud ještě nemáte krb nebo sporák na dřevo na letošní zimu… na co čekáte? Navštivte náš internetový obchod s vařiči na dřevo Panadero.


Zajímavé články:

Líbil se vám tento článek? Pokud ano, pomozte nám to rozšířit 😊 . Klikněte na tlačítka níže a neváhejte je sdílet na svých sociálních sítích!

Děkuji mnohokrát!

↓      ↓      ↓      ↓

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Chcete mít přehled o dalších podobných článcích?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *