Informacje Prawne

Dane identyfikacyjne

1. Odwiedzają Państwo stronę internetową WWW.PANADERO.COM, która jest własnością PANADERO AB, S. L., usytuowaną pod adresem POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPOLLANO, AVENIDA 5, NÚMS. 13-15. 02007 ALBACETE – ESPAÑA, z nr NIF B02612604, wpisaną do Rejestru Przemysłowego Albacete, tom 407, strona 221, AB-3910, nazywaną WŁAŚCICIELEM.
Z WŁAŚCICIELEM można kontaktować się za pomocą jakichkolwiek z następujących środków:

Tel.: +34 967 592 400
E-mail: [email protected]

UŻYTKOWNICY

2. Zawarte warunki (w tymże Zawiadomieniu Prawnym) mają za zadanie regulować korzystanie ze strony internetowej WŁAŚCICIELA, którę udostępnia publicznie.
Dostęp i/lub korzystanie ze strony internetowej przypisuje UŻYTKOWNIKOWI warunek, że akceptuje poprzez wspomniany dostęp i/lub korzystanie warunki ogólne korzystania tutaj zawarte. Wspomniane warunki aplikowane są niezależnie od warunków ogólnych zakontraktowania, które w tym przypadku są obowiądkowe do spełnienia.

korzystanie z portalu

3. www.panadero.con umożliwia dostęp do mnóstwa informacji, usług, programów lub danych (następująco “zawartości”) w Internecie należące do WŁAŚCICIELA lub do jego licencji, do których UŻYTKOWNIK może mieć dostęp.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z portalu. Wspomniana odpowiedzialność pociąga do rejestru, który jest potrzebny, żeby posiadać dostęp do określonych usług lub zawartości. We wspomnianym rejestrze UŻYTKOWNIK będzie odpowiedzialny za dostarczenie informacji prawdziwych i dozwolonych. Wynikiem tej rejestracji, UŻYTKOWNIK otrzymuje hasło za które będzie odpowiedzialny, zobowiązując się do korzystania w sposób staranny i poufny.
UŻYTKOWNIK zobowiązuje się korzystać odpowiednio z zawartości i usług (np. usługi chatu, forum dyskusyjnego, czy grup informujących), które WŁAŚCICIEL oferuje poprzez swój portal o charakterze informującym, ale nie ograniczającym, żeby nie stosować ich w celu:

– Wzbudzania aktywności niedozwolonych, nielegalnych lub sprzeciwiających się dobrej wierze i porządkowi publicznemu.
– Rozpowszechniania zawartości lub propagand rasistowskich, ksenofobicznych, pornograficzno-nielegalnych, pochwał terroryzmu lub działań sprzeciwiających się prawom ludzkim.
– Powodowania szkód systemów fizycznych i logicznych PANADERO AB S.L., swoich dostawców lub osób trzecich, wprowadzania lub rozpowszechniania w sieci wirusów informatycznych lub jakichkolwiek innych systemów fizycznych i logicznych, które byłyby drażliwe do prowokowania szkód wyżej wspomnianych.
– Próbowania uzyskania dostępu, i w tym przypadku, używania kont poczty elektronicznej innych użytkowników i modyfikowania lub zmieniania wiadomości.
– Używania strony internetowej ani informacji, które się na niej znajdują w celach handlowych, politycznych, reklamowych i do jakiegokolwiek użytku handlowego, przede wszystkim do wysyłania przez pocztę elektroniczną nie zarejestrowanych.

WŁAŚCICIEL zastrzeża sobie prawo do usunięcia wszystkich komentarzy i działań, które urażają szacunek godności osób, które byłyby dyskryminujace ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, które sprzeciwiają się młodzieży lub dzieciństwu, porządkowi publicznemu lub bezpieczeństwu publicznemu lub które nie są odpowiednie do ich publikacji. W każdym razie, WŁAŚCICIEL nie będzie odpowiedzialny za wylewne opinie użytkowników na forach, czatach, czy innych narzędziach udostępniania.

OCHRONA DANYCH

4. Wszystko to, co związane z polityką ochrony danych znajduje się zebrane w dokument polityki prywatności.

ZAWARTOŚCI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA.

5. WŁAŚCICIEL jest posiadaczem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej swojej strony internetowej, jak i elementów zawartości tej strony (obrazy, fotografie, dźwięki, nagrania, wideo, software lub teksty; marki lub loga, kombinacje kolorów, struktura i projekt, selekcja materiałów wykorzystanych, potrzebne programy komputerowe do jej funkcjonowania, dostępu i korzystania etc.), własność WŁAŚCICIELA, czy dokładniej jego licencji.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Na mocy artykułów 8 i 32.1, paragraf 2 Prawa Własności Intelektualnej pozostają wyraźnie zakazane reprodukcja, dystrybucja i komunikacja publiczna, włącznie ze zmianą uzyskanej do dyspozycji, w całości lub części zawartości tej strony internetowe, w celach handlowych, w jakimkolwiek wsparciu i przez jakikolwiek środek techniczny, bez zgody WŁAŚCICIELA.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

6. UŻYTKOWNIK posiada świadomość, że korzystanie ze strony internetowej i jej zawartości i usług następuje pod jego wyłączną odpowiedzialnością. Konkretnie, WŁAŚCICIEL nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności w następujących obszarach:

a) Dyspozycyjność funkcjonowania strony internetowej, jej usług, zawartości i jej jakości lub węwnętrznego operowania.
b) Cel, żeby strona internetowa służyła UŻYTKOWNIKOWI do jego własnych celów.
c) Naruszenie ustawodawstwa prawomocnego przez UŻYTKOWNIKA lub osób trzecich i konkretnie praw własności intelektualnej i przemysłowej, które byłyby własnością innych osób lub jednostek.
d) Istnienie kodów szkodliwych lub jakichkolwiek innych elementów informatycznych szkodzących, które mogłbyby wpływać na system informatyczny UŻYTKOWNIKA lub osób trzecich. Zadaniem UŻYTKOWNIKA, w każdym razie jest dysponowanie odpowiednimi narzędziami w celu wykrycia i wyeliminowania tych elementów.
e) Oszukujący dostęp do zawartości lub usług przez nieautoryzowane osoby trzecie lub w tym przypadku usuwanie, fałszowanie, zmienianie lub manipulacja wiadomości lub stosowanie jakiegokolwiek typu komunikacji, które osoby trzecie mogłyby zastosować.
f) Trafność, wiarygodność, aktualność i użyteczność zawartości i oferowanych usług i późniejsze wykorzystywanie ich przez UŻYTKOWANIKA. WŁAŚCICIEL zastosuje wszelkie odpowiednie środni i wysiłek w celu udostępnienia informacji zaktualizowanych i niepodważalnych.
g) Szkody powodowane zespołom informatycznym podczas dostępu strony internetowej i szkody powodowane UŻYTKOWNIKOM pochodzące z usterek i rozłączania sieci telekomunikacyjnych, które zakłócają obsługę.
h) Szkody lub uszkodzenia, które wywodzą się z okoliczności zdarzających się przypadkowo lub przez wyższe siły.

W przypadku istnienia forum lub innych przestrzeni analogicznych należy mieć na uwadze, że wiadomości odzwierciedlają jedynie opinie UŻYTKOWNIKA, który je wysyła i wyłącznie użytkownik ten jest za nie odpowiedzialny. WŁAŚCICIEL nie jest odpowiedzialny za zawartość wiadomości wysyłanych przez UŻYTKOWNIKA.

zmienianie tego zawiadomienia prawnego i jego trwanie

7. WŁAŚCICIEL zastrzeża sobie prawo do dokonywania zmian na swoim portalu, które uważa za właściwe, bez jakiegokolwiek uprzedniego zawiadomienia prawnego, posiada prawo do zmieniania, usuwania lub dodawania tylu zawartości i usług, które prezentuje się za pomocą tej strony.
Moc prawna wspomnianych warunków ma za zadanie eksponowanie ich i będą prawomocne do czasu gdy będą zmienione przez inne publikowane.

Linki

8. W przypadku gdy na stronie www.panadero.com zawarte byłyby linki lub hiperłącza do innych miejsc w Internecie, WŁAŚCICIEL nie wykonuje żadnego typu kontroli w przypadku tych miejsc i zawartości. W żadnym wypadku, WŁAŚCICIEL nie ponosi odpowiedzialności za zawartości cudzych linków, należacych do innych, ani gwarantuje dyspozycyjności technicznej, jakości, wiarygodności, trafności, zasięgu, ważności jakichkolwiek surowców i informacji zawartych w żadnym ze wspomnianych hipertłączy i innych miejsc w Internecie. Także zawarcie tych odniesień nie będzie miało zastosowania do jakiegokolwiek typu spółek, fuzji lub

współdzielenia z jednostami powiązanymi.

9. WŁAŚCICIEL zastrzeża sobie prawo do odmówienia lub zabrania dostępu do portalu i/lub oferowanych usług bez potrzeby uprzedniego ostrzeżenia, przez naleganie własne lub osób trzecich, do tych użytkowników, którzy nie spełniają zawartości tego zawiadomiwnia prawnego.

Ogólniki

10. WŁAŚCICIEL będzie śledził niespełnianie obecnych warunków, jak i jakiegokolwiek korzystania niewłaściwego z jego portalu za pomocą wszystkich działań cywilnych i karnych, które mogą mieć zastosowanie w prawie.

Aplikowane prawo i sądownictwo

11. Relacja między WŁAŚCICIELEM i UŻYTKOWNIKIEM jest zarządzana przez prawomocną normatywę hiszpańską. Wszystkie sprzeczności i reklamacje kierowane przez to zawiadomienie prawne rozwiązane będą przez sądy i trybunały hiszpańskie.

osoby poniżej 18 r.ż.

12. www.panadero.com kieruje swoje usługi do użytkowników powyżej 18 r.ż. Osoby poniżej tego wieku, nie są autoryzowane do wykorzystywania naszych usług i nie powinny, dlatego też prosimy o dane osobowe. Informujemy, że jeśli będzie miało to miejsce, PANADERO AB S.L. nie jest odpowiedzialne za możliwe okoliczności, które mogłyby wywodzić się z niespełnienia zawiadomienia w tej oto klauzurze.

Subskrybuj nasz Newsletter

i otrzymaj 20€ rabatu na następny zakup *Kupon ważny tylko do zakupu pieców kominkowych.
  • Podmiot odpowiedzialny: Panadero AB, S.L.
  • Adres podmiotu odpowiedzialnego: Polígono Industrial Campollano, Avenida 5, número 13-15. 02007 Albacete, Hiszpania
  • Cel: Twoje dane będą wykorzystywane do spełnienia Twoich żądań i świadczenia Ci naszych usług.
  • Reklama: Reklamy będziemy przesyłać tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody, którą możesz nam przekazać za pośrednictwem odpowiedniego pola utworzonego w tym celu.
  • Weryfikacja: Będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie za Twoją uprzednią zgodą, którą możesz nam przekazać za pomocą odpowiedniego pola utworzonego w tym celu.
  • Odbiorcy: Ogólnie rzecz biorąc, tylko należycie upoważnieni pracownicy naszego podmiotu mogą mieć dostęp do informacji, o które prosimy.
  • Prawa: masprivacidadz prawo do wglądu, jakie informacje o Tobie posiadamy, poprawiać je i usuwać, jak wyjaśniono w dodatkowych informacjach dostępnych na naszej stronie internetowej.
  • Dodatkowe informacje: Więcej informacji w sekcji “POLITYKA PRYWATNOŚCI” na naszej stronie internetowej.